NCS Finland Oy / Biskopsbron 9 A / FI-02230 Esbo, Finland / +358 10 5040 100

Nyheter

Uppdaterad info om coronaviruset


20.03.2020

Finlands regering och republikens president tillkännagav på måndagen den 16.3, att det råder undantagstillstånd i Finland på grund av coronaviruset.

Vi på NCS följer direktiven gällande undantagstillståndet och vi försöker för vår egen del att hindra spridning av viruset.

Utlandsresor är avbokade och besök ersatta med distansförbindelser. Vi har tillsatt en beredskapsgrupp, som följer med situationen 24/7 och största delen av personalen jobbar på distans.

 

Frakttrafiken fungerar tillsvidare nästan normalt. Volymerna är lägre än normalt och kundspecifika begränsningar kan förorsaka förseningar i tidtabellerna.

 

Vi försöker göra vårt yttersta för att hålla våra servicelöften trots svåra omständigheter. Vi följer aktivt med situationen och reagerar genast om situationen ändras.

 

Tveka inte att kontakta oss, om du vill ha tilläggsuppgifter.


Back to the news
Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito