NCS Finland Oy / Revontulenkuja 1 / FI-02100 Esbo, Finland / +358 10 5040 100

NCS Finland Oy

Vi svarar snabbt på våra kunders behov med effektiva, flexibla och konkurrenskraftiga transportlösningar. Hörnstenarna i vår verksamhet är kundorientering, kvalitativ verksamhet, ansvarsfullhet och förstklassig service – utan undantag. Vår yrkesskickliga personal, moderna fordonspark och omfattande nätverk av självständiga samarbetspartners, möjliggör de bästa transportlösningarna såväl i Skandinavien som i hela Europa.

 

Våra operativa trafikledningscentraler finns i Esbo, Vasa och Rostock. Därifrån planerar och koordinerar vi centralt alla våra transportuppdrag. Alla våra trailrar är utrustade med GPS-navigering, som möjliggör uppföljning i realtid samt reaktion på avvikelser utan dröjsmål.

 

BEKANTA ER MED VÅRA TJÄNSTER ›

 

 

VISION

Vi vill vara det ledande företaget i branschen som genom varje arbetsuppdrag skapar mervärde för kundernas egen affärsverksamhet.

 

NCS

 

Värderingar
 • Kvalitet
 • Pålitlighet
 • Flexibilitet
 • Engagemang

 

Fakta
 • Privat 100 % inhemskt familjeföretag
 • grundat 2002
 • Omsättning 47 milj. euro (2023)
 • AAA-klassificering
 • 400 trailrar
 • Över 50 000 transporter per år
 • 80 anställda i Finland
Kvalitet och ansvarsfullhet
 

 

NCS Finland Oy är ett privat finländskt företag inom transport- och logistikbranschen. Vår specialbransch är vägtransporter som omfattar hela Europa.

 

NCS är ett konkurrenskraftigt, flexibelt och yrkesskickligt företag, men våra kunder uppskattar oss endast om vi utför ett kvalitativt arbete. Därför är det vi tillsammans – varje arbetstagare, verksamhetsenhet och kontor – som utgör NCS och ansvarar för kvaliteten i företaget. Vi bär vårt samhälleliga ansvar och är verksamma enligt NCS etiska riktlinjer i hela vår verksamhet.

 

 

Miljön

 

Det är viktigt för oss att värna om den gemensamma miljön. Vi identifierar vår affärsverksamhets inverkan på miljön och vi utvecklar verksamheten i enlighet med hållbar utveckling och kundernas önskemål. Vi strävar efter att minimera och förebygga skadeverkningarna som våra egna och våra underleverantörers verksamhet förorsakar. Vår målsättning är att hejda klimatförändringen och främja åtgärder som stöder en mer hållbar användning av naturresurserna.

 

De största miljöeffekterna i vår verksamhet kommer från transporternas utsläpp, energiförbrukning och avfall. Dessa minskar vi på genom att bland annat optimera transporterna, förbättra energiförbrukningen i vår fordonspark och sortera och återanvända avfallet effektivt. Vi utvecklar aktivt vår verksamhet tillsammans med våra samarbetspartners.

 

VIS

Historia

NCS Finland Oy grundades år 2002. Ägaren Timo Hagman ville grunda ett företag som snabbt och smidigt kan svara på kundernas förändrade transportbehov.

 

Företagets verksamhet har sedan första början styrts av starka grundvärderingar: kvalitet, pålitlighet, flexibilitet och engagemang. En stark entreprenörsanda, kundorientering och värdebaserad verksamhet har gjort det möjligt för företaget att bli ett av den ledande företagen i Finland som erbjuder internationella transporter.


 

 

Ledningsgruppen

 

NCS ledningsgrupp har lång erfarenhet av krävande ledningsuppdrag inom logistikbranschen. Vi strävar efter att utnyttja den här erfarenheten till fördel för kunden i hela vår verksamhet.

 

CEO Timo Hagman

 

Timo Hagman är NCS Finland Oy:s grundare. Han har långsiktigt utvecklat företaget med målsättningen att skapa branschens bästa företag med tanke på både service och lönsamhet. Timo lärde sig om transportbranschen då han under fem år på 1990-talet arbetade med nordiska transporter i en stor internationell organisation i Österrike. Under den här tiden skapade Timo ett omfattande nätverk av professionella inom logistikbranschen i Centraleuropa. Timo har sammanlagt närmare 30 års erfarenhet av branschen.

 

Kontakt ›

We aim to be the industrial leader, adding value to the business of our customers with every a

COO Jarmo Halonen

Jarmo Halonen började arbeta med logistik år 1991. Under årens lopp har han samlat på sig erfarenhet av ledningsuppdrag i flera bolag i både Finland och Sverige. NCS strävar efter kraftig tillväxt både organiskt och via företagsköp de kommande åren.  Jarmo anser att det bästa med arbetet är dess ombytlighet. NCS strävan efter kraftig tillväxt håller den operativa ledningen alert.

 

Kontakt ›

 

Sales Director Heikki Ruuhijärvi

Heikki Ruuhijärvi har arbetat med transportförsäljning i flera ledande företag inom branschen. Heikki ansvarar för företagets försäljning och marknadsföring samt företagets mest betydelsefulla kundrelationer. Den fleråriga arbetserfarenheten av utmaningarna i finländska och internationella export- och importbolag har resulterat i en gedigen kompetens och yrkesskicklighet som hjälper NCS att skapa hållbara och långa kundrelationer såväl nu som i framtiden.

 

Kontakt ›

signment.

EsBo

NCS Finland Oy

Revontulenkuja 1, 3rd floor

02100 Esbo

Finland

Vasa

NCS Finland Oy

Wolffskavägen 36

FI-65200 Vasa

Finland

åbo

NCS Finland Oy

Rieskalähdevägen 70

20300 Åbo

Finland

Rostock

Nordic Cargo Germany GmbH

Am Skandinavienkai 2

18147 Rostock

Germany

Frakttransport från Europa till Finland/Finland till Europa  

Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien, Österrike, Schweiz, Frankrike, Spanien, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, England, Sverige, Danmark,
Norge,Grekland, Turkiet, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Kroatien, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern 

 

Privacy Policy ›