NCS Finland Oy / Biskopsbron 9 A / FI-02230 Esbo, Finland / +358 10 5040 100

Nyheter

EU:s rörlighetspaket medför nya regler för vägtransporter


24.08.2020

EU:s rörlighetspaket medför nya regler för vägtransporter

 

EU:s rörlighetspaket för vägtransporter publicerades 31.7.2020. Rörlighetspaketet förtydligar de tidigare oklara bestämmelserna inom branschen och förenhetligar tillämpningen av dem i de olika medlemsländerna.

 

Rörlighetspaketet har betydande inverkan på frakttrafiken.

 

Lagen om minimilön har hittills varit i kraft endast i en del av medlemsländerna, men i fortsättningen gäller den i alla EU-länder. Enligt de nya bestämmelserna bestäms chaufförens lön enligt det land, där arbetet utförs. I fortsättningen skall transportbolagen ordna sina tidtabeller så, att en förare, som är verksam inom internationell godstrafik, kan återvända till sitt hemland/avgångsland med minst 4 veckors mellanrum. Chaufförernas veckovila bör hållas i av arbetsgivaren betalda utrymmen, som är ämnade för vila (inte längre i fordonet).

Färdskrivare kommer att krävas i mindre fordon än tidigare. Noggrannare bestämmelser beträffande transportföretagets hemland kommer att gälla och avsikten är att förhindra uppkomst och verksamhet av s.k. brevlådeföretag.

 

Syftet med förändringarna är att förbättra chaufförernas arbetsförhållanden. Förändringarna kommer att höja nuvarande kostnadsnivå inom EU-området.

Förändringarna har inte någon större betydelse för NCS Finland Oy, då vi, i motsats till andra aktörer på marknaden, till största delen har tyska chaufförer.

 

Ändringarna gällande chaufförernas kör- och vilotider samt hemfärd träder i kraft 20.8.2020. För övrigt träder rörlighetspaketet i kraft i februari 2022.


Back to the news
Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito