NCS Finland Oy / Biskopsbron 9 A / FI-02230 Esbo, Finland / +358 10 5040 100

Nyheter

Coronavirus information 24.3.


24.03.2020

Finlands regering och republikens president tillkännagav på måndagen den 16.3, att det råder undantagstillstånd i Finland på grund av coronaviruset. Vi på NCS följer direktiven gällande undantagstillståndet och vi försöker för vår egen del att hindra spridning av viruset.

 

Vi har tagit i bruk följande åtgärder för att trygga såväl vår personals som våra kunders och samarbetspartners välmående:

En beredskapsgrupp har tillsatts, som följer med situationen 24/7 och största delen av personalen jobbar på distans.

Handhygien och allmän hygien poängteras extra mycket på våra kontor.

Utlandsresor är avbokade och besök ersatta med distansförbindelser.

Chaufförer och trafikanter har fått detaljerade instruktioner.

 

Lands- och kundspecifika begränsningar kan förorsaka förseningar i tidtabellerna.

De största utmaningarna är i trafiken i Italien, Spanien, Schweiz och Frankrike. Betr. transporter till och från dessa länder, bör Kunden alltid på förhand försäkra sig om, att tar mottagaren emot gods eller lastar avsändaren gods.

Vi försöker göra vårt yttersta för att hålla våra servicelöften trots svåra omständigheter. Vi följer aktivt med situationen och reagerar genast om situationen ändras.

Tveka inte att kontakta oss, om du vill ha tilläggsuppgifter.


Back to the news
Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito