NCS Finland Oy / Biskopsbron 9 A / FI-02230 Esbo, Finland / +358 10 5040 100

Nyheter

Info om coronaviruset


13.03.2020

Coronaviruset fortsätter att sprida sig också i Finland.

Vi på NCS följer direktiven från THL (Institutet för hälsa och välfärd) och vi försöker för vår egen del att hindra spridning av viruset.

 

Tillsvidare har vi annullerat alla utlandsresor och vi ersätter våra besöksåtaganden med distansförbindelser. Våra anställda, som kommer från utlandsresor, jobbar på distans i 14 dagar.

 

Vi har tillsatt en beredskapsgrupp, som följer med situationen 24/7 och vi har full beredskap att genast sätta all personal i distansarbete. 

 

Trafiken fungerar tillsvidare nästan normalt. Volymerna är lägre än normalt och kundspecifika begränsningar kan förorsaka förseningar i tidtabellerna. Vi försöker göra vårt yttersta för att hålla våra servicelöften trots svåra omständigheter. 

 

Vi följer aktivt med situationen och reagerar genast om förhållandena ändras. Vid behov ger vi gärna tilläggsuppgifter. 

 


Back to the news
Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito